Wednesday, 19/01/2022 - 19:08|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Số 3 Phước Sơn

Hoạt động cuối năm của nhà trường

Hoạt động của nhà trường

TRƯỜNG TH SỐ 3 PHƯỚC SƠN

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CUỐI NĂM HỌC 2017-2018

 

TT

Thời gian

Buổi

Nội dung

Người thực hiện

Sáng

Chiều

1

Thứ 7 (05/5/2018)

x

 

 

 

 

x

- Triển khai nhập dữ liệu Phần mềm thống kê, quản lý

- Nhân bản đề kiểm tra cuối năm

- HĐSP

 

- Hiếu + Thảo

2

Thứ 3 – thứ 6 (07-11/5/2018)

x

x

 

 

x

x

x

 

 

x

- Hoạt động bình thường; Vừa dạy vừa ôn tập

- GV bộ môn Tiếng Anh, Tin học và các môn đánh giá định tính tổ chức tự kiểm tra, nhận xét, đánh giá

- Nhập dữ liệu Phần mềm thống kê, quản lý

- Khảo giá, đăng ký mua phần thưởng, giấy khen cho học sinh.

- Nhân bản các phiếu đánh giá CBVC, BGH

- HĐSP+HS

- GVCN+- GV BM

 

 

- HĐSP

- KT + TQ + Công đoàn

- Thảo

3

Thứ 7 (12/5/2018)

x

x

 

- Nhận đề, đáp án kiểm tra cuối năm và học bạ.

- Triển khai các văn bản đánh giá CBGVNV

- Hiếu + GV

- Trừng

4

Thứ 2,3

(14-15/5/2018)

x

 

x

- Hoạt động bình thường; Vừa dạy vừa ôn tập

- GV bộ môn gởi kết quả nhận xét, đánh giá HS cho GVCN và thảo luận dự kiến đánh giá chung HS cuối năm.

- HĐSP

- GVBM+GVCN

 

5

Thứ 4 (16/5/2018)

x

 

x

 

x

x

- Kiểm tra KH, LS+ĐL Khối 5

- Kiểm tra KH, LS+ĐL Khối 4

- Các khối khác giảng dạy bình thường

- GVBM K5

- GVBM K4

- HĐSP

6

Thứ 5 (17/5/2018)

x

 

x

- Kiểm tra môn T.Việt K1+2+5

- Kiểm tra môn T.Việt K3+4 + chấm môn T.Việt lớp 5.

- BGH+CT+GVCN

- BGH+CT+GVCN

 

7

 

Thứ 6 (18/5/2018)

x

 

 

x

x

 

x

 

 

x

- Kiểm tra môn Toán K1+2+5

- Kiểm tra môn Toán K3+4 + chấm môn Toán lớp 5.

- Đăng ký tổ chức kiểm điểm BGH và CT CĐ

- Nộp sách, T.Bị.

- BGH+CT+GVCN

- BGH+CT+GVCN

 

- Thảo

- Trang+HĐSP

8

Thứ 7

(19/5/2016)

 

 

x

 

 

- Chấm bài, đánh giá sơ bộ H.sinh theo TT 22 của Bộ.

- Nộp sách, T.Bị.

- GVCN + GV buổi 2

- Trang+HĐSP

9

Chủ nhật

(20/5/2018)

x

 

- Hội nghị CMHS cuối năm

- GVCN

10

Thứ 2

(21/5/2018)

x

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

- Họp duyệt kết quả HS (KTKN, NL, PC, HT, CTTH, Khen thưởng), bàn giao chất lượng HS

- GV báo cáo số liệu lớp cho tổ chuyên môn (kèm theo DS H.Sinh đề nghị lên lớp, kiểm tra lại, khen thưởng).

- Tổ CM tổng hợp báo cáo về trường.

- Vào phiếu theo dõi chất lượng giáo dục, học bạ, phê duyệt kết quả HS.

- Bốc thăm tiết đọc thư viện

- HĐSP

 

- GVGD

 

 

-TTCM+Hiếu+Thảo

- GVCN

 

- Thoa

11

Thứ 3

(22/5/2018)

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

- Đón đoàn ĐB thăm TV Thân thiện

- Kiểm tra chéo hồ sơ HS trong tổ (Đối chiếu KS với H.Bạ, nhận xét, đánh giá, phê duyệt, chữ ký, dấu giáp lai,…) + Hoàn chỉnh hồ sơ HS

- Kí học bạ + GV nộp phiếu theo dõi chất lượng giáo dục (bộ môn, CN), KH DH, học bạ, sổ CN, hồ sơ tổ.

- Trường tổng hợp, báo cáo về PGD

- Trừng+Trang

- HĐSP

 

- GVCN

- Trừng+GVCN 1+5 Hiếu+GVCN 2+3+4

 

- Thảo

12

Thứ 4

(23/5/2018)

x

x

 

 

 

 

 

x

x

- Kiểm điểm BGH, CT.CĐ

- Lập hồ sơ HS HTCT TH

- In, ép giấy khen

- GV nộp sách, T.Bị

- Dự thi Tiết đọc thư viện

- HĐSP

-Hiếu+Thảo+GVCN

- Hiếu + Thi + Châu

- Trang + GV

- Thoa

13

Thứ 5 (24/5/2018)

x

x

 

 

 

x

- Đánh giá HT, PHT, GV theo chuẩn.

- Họp tổ xét thi đua + đánh giá CBVC theo 01, 06 và 14.

- Họp HĐTĐ

- Phân rã, sắp xếp phần thưởng

- Dự thi Tiết đọc thư viện

- HĐSP

- HĐSP

- CT+GVCN

- HĐTĐ

- GVCN

- Thoa

14

Thứ 6 (25/5/2018)

x

x

x

 

 

 

x

- Duyệt học sinh HTCT TH ở Phòng

- Tổng kết lớp

- Kiểm tra lại HS chưa hoàn thành lần 1

- Tổng kết nội bộ + Công bố đánh giá thi đua, chuẩn GV, HT, P.HT.

- Dự thi Tiết đọc thư viện

- Trừng+Thảo

- GVCN

- TTCM

- HĐSP

 

- Thoa

15

Thứ 7 (26/5/2018)

x

 

 

x

- Tổng kết, phát thưởng (06h30) + Triển khai hoạt động hè.

- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ năm học gởi về PGD

- HĐSP + HS

 

- Thảo

 

16

Thứ 2 (28/5/2018)

x

 

- Kiểm kê, niêm phong, bàn giao quản lý CSVC cuối năm học.

- HĐKK + BV

 

17

Thứ 3

(29/5/2018

 

 

- Tham gia giao lưu “Chúng em kể chuyện và hát về Bác Hồ”

- Thi+Nga+HS

18

Thứ 6

(01/6/2018)

x

 

- Bàn giao học sinh về địa phương

- BGH +Thi + GVCN, HS 4+5

19

(02/6 -30/7/2018)

 

 

- Hợp đồng, theo dõi tu sửa CSVC

- Trừng + Thảo + Trang

20

Thứ 6

(15/6/2018)

x

 

- Tổ chức sinh hoạt hè

- Họp Hội đồng tuyển sinh vào lớp 1

- Thi+HĐSP+HS

- HĐTS

21

03/7 – 22/7/2018

 

 

- Tuyển sinh vào lớp 1

- HĐTS

22

24/7 – 15/8/2018

 

 

- Duyệt tuyển sinh

- HT + VP

CHÚ Ý:

- Học sinh khối 5 kiểm tra, chấm tập trung (2 môn T.Việt, Toán) ở điểm trường Mỹ Cang có sự tham gia giám sát coi, chấm của GV THCS.

- Từ 21/5/2018 đến 24/5/2018 GVCN, bộ môn có trách nhiệm tổ chức phụ đạo cho những học sinh chưa hoàn thành chương trình phải kiểm tra lại (có thể ghép chung theo khối từng điểm trường).

- Học sinh tham dự tổng kết năm học: Mỹ Cang: Toàn bộ; Xuân Phương: khối 3,4,5 + HS khen thưởng K1,2.

- Từ 01/6 đến 20/8/2018: Tiếp tục bổ sung hồ sơ minh chứng KĐCL.

Nếu có gì thay đổi nhà trường sẽ điều chỉnh, bổ sung sau.

Phước Sơn, ngày 04 tháng 5 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Quang Trừng

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 12
Tháng 01 : 474
Năm 2022 : 474